Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Захист Вітчизни

 

2019\2020 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з підготовки до навчально-польових занять,  керівник закладу освіти та вчитель предмета «Захист Вітчизни»

Про організацію та проведення навчально-польових занять із предмета «Захист Вітчизни» у 2019-2020 навчальному році з учнями 11 класів дистанційно

 

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за допомогою дистанційних технологій

План проведення навчально-польових занять (програма юнаків) з предмета «Захист Вітчизни» в 2019-2020 навчальному році

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предмету "Захист Вітчизни" у 2019/2020 н.р.

2018/2019 н.р.

Щодо підвищення рівня військово-патріотичної підготовки і методичного забезпечення викладання предмету «Захист Вітчизни» .    ДОДАТОК

Методичні рекомендації Полтавського ОІППО ім. М.В.Остроградського, щодо викладання предмету "Захист Вітчизни" у 2018/2019 н.р.

 Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни у 2018/2019 навчальному році

Календарно-тематичне планування «Захист Вітчизни» у 10-11 класах

Статути Збройних Сил України і стройова підготовка (10-11 класи. Захист Вітчизни)

Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2017/2018 навчальному році

Мета предмета «Захист Вітчизни» досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на розділи, кожний з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі;

- формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок молоді щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання.

У 2017/2018 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» на підставі діючого законодавства.

На виконання Указу Президента України №580/2015 від 13.10.2015

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказів Міністерства освіти і науки України № 1232 від 27.10.2014 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», № 641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» предмет «Захист Вітчизни» вивчається в 10-11 класах за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 №826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладах».

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657 вивчення предмета у 2017/2018 навчальному році здійснюється:

- 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

- 1,5 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до потижневого (календарного) плану по півтори години на тиждень (10 клас-по 1,5 години на тиждень протягом навчального року; 11 клас: в першому семестрі- по 1,5 години на тиждень, а в другому семестрі – по 1 годині на тиждень та 18 годин відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі. При потижневому навантаженні по дві години на тиждень: 10клас та перший семестр 11 класу – по 2 години, другий семестр 11 класу - по 1,5 години на тиждень та 18 годин – на проведенні військово-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Курс предмета викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Навчально-польові заняття (збори) і заняття у лікувально-оздоровчому закладі проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 11 класів наприкінці навчального року або поетапно (по мірі вивчення тем (розділів), наприкінці першого семестру та навчального року. Організовуються 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) на базі військових частин, військових комісаріатів, базових навчальних закладів та навчальних закладів які організуються та проводяться міськими/районними військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування.

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета «Захист Вітчизни здійснюється за наданням додатково 36 годин до розділу «прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

Основою організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться викладачем згідно з навчальним планом, програмою та календарно-тематичним плануванням.

Зміст програмового матеріалу в навчальній програмі «Захист Вітчизни», залежно від матеріальної бази навчального закладу та ін., може бути відкориговано на 20 відсотків у межах розділу. Послідовність вивчення тем вчитель може коригувати самостійно.

Завершальний етап навчання наприкінці військово-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі може бути проведено як військово-спортивне свято.

Урок як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Обов’язкова форма одягу для викладача під час проведення занять - військова форма Збройних Сил України.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат).

Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків.

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні Сили України на сучасному етапі; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; основи медичних знань і допомоги; основи цивільного захисту.

Дівчата - основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, хворим та догляд за ними.

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і для групи дівчат є спільним. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та Днів цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах.

При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

  1. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.
  2. Проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни».

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 №1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах» та наказу МОН від 16.06.15 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо

національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» рекомендується проведення в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та І районного (міського) та ІІ обласного етапу гри «Сокіл» («Джура»). Рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті Українського державного центру туризму і краєзнаввства учнівської молоді: (www.ukjuntur.org.ua).

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання, зокрема, загальнодержавний журнал «Оборонний вісник» – друковане щомісячне видання Центру воєнної політики та політики безпеки (ЦВППБ), що містить широкий спектр інформації з військової сфери, яка може використовуватися вчителями і учнями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни» (Internet- сторінка сайту ЦВППБ www.defpol.org.ua).

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних матеріалів, новин сектору безпеки і оборони України та військових структур (формувань) провідних країн світу.

 

Інформаційні ресурси

1.Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

2.Офіційний веб-сайт Інститут модернізації змісту освіти/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// imzo.gov.ua

3.Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України / [Електронний

ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua.

знань" / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua.

4.Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://www.na.mil.gov.ua/

5.Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим

доступу : http://viysko.com.ua/

6.Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і

оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua.

7.Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України /

[Електронний ресурс] – http://www.mns.gov.ua.

8.Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] –

http://tsou.org.ua.

9.Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] –

http://www.redcross.org.ua.

10.Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» /

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua.

 

 

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1320
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz