Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


План роботи

ПЛАН роботи Гадяцької  районної ПМПК

на 2016-2017 н.р.

 

Вступ

У своїй діяльності Гадяцька  районна ПМПК додержується вимог Закону України «Про освіту», Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації у новій редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 та власного Положення. Гадяцька  районна ПМПК працює на постійно діючий основі  за адресою м.Гадяч вулиця Шевченка, 5 к 205. До її складу входять: завідувач, консультант-учитель- дефектолог (логопед), консультант-учитель-дефектолог (олігофренопедагог), консультант- практичний психолог,  фахівець з девіантної поведінки, консультант- практичний психолог,  фахівець з розвитку інтелектуальної діяльності  та консультант-лікар-психіатр.

Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на :

 

  • виявлення, облік, психолого-медико-педагогічне вивчення дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

 

  • надання рекомендацій щодо визначення програм, форм навчання дітей,  в спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, установах та закладах системи праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, лікувальних закладах відповідного типу;

 

  • надання індивідуальної консультативно - корекційної допомоги дітям з психофізичними вадами з метою поглибленого вивчення потенційних можливостей розвитку та визначення форм компетентного підходу до організації навчально-корекційного процесу;

 

  •  раннє виявлення та визначення корекційно-навчальних форм та програм  навчання  дітей дошкільного віку;

 

  • внесення пропозицій в органи управління освітою щодо оптимізації мережі спеціальних класів і груп для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку при загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, з метою надання якісної освіти відповідного рівня на основі державних стандартів та створення сприятливого освітнього середовища з урахуванням їх можливостей і здібностей;

 

  • надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, медичним працівникам з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції дітей у соціум;

 

  • психолого-педагогічний патронат сімей, які виховують дитину зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю;

 

  • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, участі в науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, тощо;

 

  • проведення просвітницької діяльності серед державних та громадських організацій, батьків, інших зацікавлених осіб з метою поглиблення уявлення про сучасні освітні завдання, вікові та індивідуальні особливості дітей;

 

  • вивчення, узагальнення кращого досвіду роботи міських, районних психолого-медико-педагогічних консультацій  та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій.

 

Пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико -  педагогічної - консультації  в 2016-2017 навчальному   році

-аналітично-інформаційний напрям роботи, який передбачає здійснення обліку, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей з особливими освітніми потребами в тому числі й з інвалідністю з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти за місцем проживання. Ведеться картотека дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення в консультації, а з січня 2016 року розрочато роботу щодо внесення цих даних  до електронної бази, також ведеться електронний реєстр дітей-інвалідів, які виховуються та навчаються в закладах району.

- раннє виявлення та системного вивчення дітей з особливими освітніми потребами, що сприяє своєчасному включенню дітей у навчально-виховний процес за місцем проживання сім’ї. Протягом року аналізується облік дітей-інвалідів від 0 до 6 років та систематизуються дані щодо їх місця проживання, виховання та навчання.  Звертається особлива увага на облік дітей  середнього та старшого дошкільного віку з особливими з особливими освітніми потребами та організація їх соціально-педагогічного патронату відповідно до нормативних вимог.

-однією із провідних функцій консультації  є психолого-педагогічне вивчення дітей та учнів. Досвід роботи підтверджує, що основними принципами в роботі структури є: - комплексний підхід до психолого-педагогічного вивчення, стрижнем якого є психологічне вивчення технології діагностико – навчального методу; - системний аналіз порушень; - урахування мікросоціальних умов розвитку; - аналіз та якісна оцінка особливостей процесу виконання дитиною відповідних завдань;
3 - ретельне дотримання процедури психолого-педагогічного вивчення дітей. У результаті діяльності Гадяцької районної ПМПК склалася чітко організована робота щодо апробації таких положень:

 - попереднє надання консультантам всіх відомостей про дитину;

 - психолого-педагогічне вивчення дитини винятково у присутності батьків (опікунів);

- психолого-педагогічне вивчення за певною системою з урахуванням віку дитини;

- дотримання повної тиші під час психолого-педагогічного вивчення;

- колегіальне обговорення передбачуваного психолого-педагогічного висновку;

- психолого-педагогічне вивчення за попереднім записом;

- повідомлення остаточного висновку батькам;

- консультування батьків із питань, що виникли під час психолого-педагогічного вивчення дитини;

- надання батькам витягу з протоколу засідання  районної психолого-медико- педагогічної консультації.

Основні напрямки діагностико - корекційної роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації

 

Діагностична робота

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.Організувати і провести колегіальні засідання обласної та районної психолого-медико-педагогічної консультації з метою психолого-медико-педагогічного вивчення дітей;

 

1.2. Організувати і провести  психолого-медико-педагогічне вивчення дітей, направлених в спеціальні навчальні заклади І

1.3.Організувати і провести  психолого-медико-педагогічне вивчення дітей, яким надано індивідуальну форму навчання.

1.4. Організувати і провести  психолого-медико-педагогічне вивчення дітей з порушеннями мовлення.

2. Поновити банк даних дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку:

 

- з порушеннями мовлення;

- охоплених індивідуальною формою навчання;

- з порушеннями зору;

- дітей, які не підлягають навчанню в загальноосвітніх навчальних закладах;

 

- з порушеннями розумового розвитку;

- із затримкою психічного розвитку;

- дітей із синдромом Дауна;

 

- з порушеннями слуху;

- з порушеннями опорно-рухового апарату;

- дітей-інвалідів, які потребують корекції психофізичного розвитку;

- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції психофізичного розвитку;

- дітей-аутистів;

3.Психологічне вивчення дітей 1-4 класів, які не засвоюють навчальну програму.

 

4.Дослідження розумової працездатності з виявленням показників виснажуваності у дітей ЗПР індивідуальної форми навчання.

 

5.Спостереження за динамікою навчання дітей, які навчаються за індивідуальними програмами.

 

6.Повторне обстеження учнів з метою підтвердження або зміни раніше встановленого діагнозу.(за потребою )

 

7. Виявлення та обстеження дітей 6-ти річного віку з низьким рівнем готовності до школи.

 

8. Виїздні засідання ПМПК (за запитом)

9.Направлення в обласну ПМПК дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів).

 

 

 

 

 

).

На протязі року

(згідно графіку)

 

 

 

 

На протязі року

 

 

 

Квітень 2017

 

 

 

На протязі року

 

 

 

 

 

 

До 1червня 2017

До 1червня2017

 

 

До 20.10.2017

 

 

До 1 червня 2017

 

 

 

 

до 10.2017

 

 

 

 

 

 

березень 2017

 

 

 

Жовтень 2016

 

 

 

На протязі року

 

 

 

 

Листопад 2016

 

 

 

Жовтень 2016

 

 

 

На протязі року

 

 

на протязі року

 

 

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

 

 

Уніжонна Г.А.

Шкрьоба С.В.

Шкрьоба С.В.

 

Краснолуцька

 

 

 

Уніжонна Г.А.

Шкрьоба С.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Красно луцька

Консультанти ПМПК

 

 

Бєдная А.В.

Божко В.А.

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

Краснолуцька

 

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

Зав.ПМПК

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

Зав.ПМПК

Консультативна робота

 

 1.Консультативна допомога батькам, педагогічним працівникам,  консультантам районної психолого-медико-педагогічної консультації та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій:

 

 - дитячого лікаря-психіатра;

 

 - практичного-психолога з питань девіантної поведінки дітей;

 

- практичного-психолога з питань інтелектуального розвитку дітей;

- дефектолога.

2.Індивідуальні  консультації для вчителів та вихователів інклюзивних класів та груп  

 

3.Групова консультація для вихователів ДНЗ «Барвінок»  «Організація взаємодії вчителя-логопеда і вихователів в процесі корекційної роботи. Проблеми співробітництва».

4. Консультативна допомога вчителям, які працюватимуть з дітьми з індивідуальною формою навчання з питань календарного планування

 

 

 5. Надання консультацій педа-

гогічним працівникам Рашівської ЗОШ І-ІІІст  про методи соціалізації дітей з о.м.  в дитячому колективі.

6. Надання консультацій на запит.

 

 

7.Групова консультація педагогам коркційної складової  програм спеціальних шкіл„ Програма дослідження дитини з вадами інтелектуального розвитку”.

8. Консультування батьків дітей, які не засвоюють навчальну програму.

 

9.Проведення одноразових консультацій (за потребою).

 

 

10. Консультування батьків дітей, які мають низький рівень готовності до школи.

 

11. Консультування батьків, педагогів, медичних праців-ників з питань надання корек-ційної допомоги дитині в родині.

 

12. Індивідуальні бесіди з логопедами, вихователями щодо раннього виявлення дітей з вадами мовлення та надання їм корекційної допомоги

На протязі року, відповідно до графіку роботи ПМПК

 

 

 

Згідно графіка

 

четверта середа місяця

 

= » =

 

 

Вересень-Жовтень

 

 

Вересень

Жовтень

 

 

 

 

Вересень-жовтень 2016

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

На протязі року

 

 

Січень 2017

 

 

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

 

квітень

 

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

На протязі року

 

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

 

 

 

Ковальов І.О.

 

Божко В.А.

 

 

Бєдная А.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Уніжонна Г.А.

 

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

 

 

Зав.ПМПК

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

 

Зав. ПМПК

 

 

Зав.ПМПК

 

 

Бєдная А.В.

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

     

 

                                   Індивідуально-корекційна робота

 

1. Проводити індивідуально– корекційну роботу з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку:

 

- практичного-психолога з питань девіантної поведінки дітей;

 

- практичного-психолога з питань інтелектуального розвитку дітей;

 

 - дефектолога

 

2.Розробитиграфік корекційних занять для дітей:

а) з розвитку пізнавальних процесів

 

б) з порушенням зору;

3 Координація роботи по складанню ІНП  з дітьми, які навчаються за індивідуальною формою.

4.Погодження календарного планування учнів індивідуальної форми навчання.

 

5.Індивідуально – корекційна робота з дітьми, які обстежені на ПМПК.

 

Згідно графіку роботи ПМПК

 

 

середа

 

 

середа

 

 

Вівторок,п’ятниця

 

До 01.10.2016

 

 

 

 

Вересень-жовтень

2016

 

Вересень

 

 

 

На протязі року

 

 

 

 

 

 

 

Божко В.А

 

 

Бєдная А.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

 

Зав.ПМПК

 

Зав.ПМПК

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

Психолого-педагогічна  та медична просвіта

 

1.Участь у нараді педіатричного відділення з питань процедури заповнення реабілітаційних карт дітей-інвалідів.

2.  Проведення роз’яснювальної роботи серед населення через ЗМІ про роботу ПМПК.

 3. Участь у методичних заходах відділу освіти.

 

4. Виступ на батьківських зборах в школах району.

 

5.Проведення роботи в ДНЗ  району по ранньому виявленню дітей з особливими потребами.

6.Проведення занять по захисту прав інвалідів та людей з обмеженими можливостями в ЗНЗ району та толерантного ставлення до них.

7.Лекція для вихователів масових груп ДНЗ «Види роботи вихователя з розвитку і вдосконалення зв’язного мовлення дошкільнят».

8.  Участь у педагогічних нарадах по підведенню підсумків навчального року навчальних закладів району.

  9.    Проведення бесід, лекцій:

 -З практичними психологами та вчителями загальноосвітніх навчальних закладів:

  «Психологічне вивчення дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».

 

    - «Основи психологічного консультування батьків, які виховують дитину з ЗПР»- виступ на радіолекторії

    - «Вплив навчального навантаження на психічне здоров`я дитини з порушеннями у фізичному та (або) психічному розвитку»;    

 З педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів, та ДНЗ

Серпень2016

 

 

 

постійно

 

 

Згідно плану НМЦ

 

За згодою адміністрації

 

На протязі року

 

 

 

Впродовж року

в школах району

 

 

листопад 2016

 

  

 

        травень 2017

 

 

 

 

 

 

Листопад 2016

 

 

 

Грудень 2016

 

 

 

Жовтень 2016

 

 

 

За запитом

 

Зав.ПМПК

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

-         «  -

 

 

-          «   -

 

 

-         «  -

 

 

 

-          «   -

 

 

Уніжонна Г.А

 

 

 

Зав.ПМПК

 

 

 

 

 

 

БєднаяА.В.

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

.

 

                                                  Методична робота

 

 

1.Нарада відповідальних за індивідуальне навчання.

-«Організація навчального процесу учнів з о.о.п»

- «Організація взаємодії педагогічного колективу в процесі навчання учнів з о.о.п»»

 

2.Методична допомога вчителям по ознайомленню зі спеціальними програмами.

 

3.Нарада консультантів ПМПК:

- « Про організацію роботи ПМПК у 2016-2017н.р

 

- «Методи психолого-педагогічної корекції в системі спеціальної освіти. Процедура первинної оцінки розвитку дітей раннього віку»

- «Підсумки роботи ПМПК»

4. Семінар для вчителів інклюзивних класів та тих, які працюють з дітьми з  о.о.п. «Втілення методу диференційного викладання в  роботі з дітьми інклюзивної  та індивідуальної форми навчання»

 

5.Інструктивна нарада асистентів вчителя

- «Інтеграційні процеси в освіті шляхом впровадження інклюзивної форми навчання дітей з ПФР»

 

- «Аналіз досягнення короткочасних завдань відповідно до ІПР учнів інклюзивної форми навчання форми навчання»:

6 Проведення засідань Школи інклюзивного навчання:

 

7.Популяризація новинок фахової літератури, розширення співробітництва консультантів РПМПК з видавництвом «Шкільний світ».

8.Аналіз ведення документації інклюзивного та інтегрованого навчання учнів з о.о.п Веприцька ЗОШ, Краснолуцька ЗОШ, Березоволуцька ЗОШ

9.Перевірка навчальних планів вчителів- дефектологів на відповідність призначеній програмі.

10. Поповнення кабінету новими розробками та методичною літературою.

11   Участь в організації і проведенні семінарів ОПМПК, НМЦ

 

 

12.Підготовка звіту про роботу ПМПК за рік.

 

 

 

 

 

 

 

серпень 2016

 

 

Січень 2017

 

 

 

Вересень 2016

 

 

        Вересень 2016

 

 

 

Січень 2017

 

 

 

червень 2017

лютий 2017

 

 

 

 

 

 

серпень2016

 

 

 

 

 

Січень  2017

 

 

 

Жовтень 2016

Березень 2017

 

на протязі року

 

 

 

 

січень 2017

 

 

 

 

листопад 2016

 

 

 

постійно

 

 

згідно плану ОПМПК,НМЦ

 

 

Квітень 2017

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Зав.ПМПК

зав.ПМПК

Консультанти ПМПК

 

 

 

 

 

 

Шкрьоба С.В.

 

 

 

Зав.ПМПК

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

Зав. ПМПК

 

 

 

Шкрьоба

 

 

 

 

 

Шкрьоба

 

 

Шкрьоба

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

 

Шкрьоба С.В.

Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців ПМПК

 

1.Вивчення спеціальної літератури, нових методик діагностичного обстеження дітей.

2.Участь  у методичних і практичних семінарах, тренінгах.

 

 

3.Отримання консультацій в обласній ПМПК, науково-методичних центрах, інституті післядипломної освіти.

4. Систематично поповнювати навчально-методичну базу районної психолого-медико-педагогічної консультації новими підручниками, посібниками, дидактичним матеріалом, сучасною методичною літературою.

 

Упродовж року

 

 

Згідно графіка відділу освіти  і ОПМПК

 

За потребою

 

 

На протязі року

Консультанти ПМПК

Про підсумки роботи Гадяцької психолого-медико-педагогічної консультації у 2015-2016 н.р.

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1299
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2017
Зробити безкоштовний сайт з uCoz