Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Підвищення професійної педагогічної майстерності

2020-2021 н.р.

Повний доступ до платних курсів з HTML, CSS, JavaScript и PHP для працівників шкіл та вузів.

Академия — это современные интерактивные курсы по веб-технологиям для ваших учеников

HTMLACADEMY.RU

Бесплатно для 30 учащихся

Академия — это современные интерактивные курсы по веб-технологиям для ваших учеников

Подробнее

2019/2020н.р.

ГРАФІК

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти через участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо у 2020 році при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

 

Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя.

Школа фахового зростання майстерності для вчителів–учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Захід

Термін виконання

Місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Практичне заняття із оформлення презентації досвіду роботи

Жовтень

Гадяцький НМЦ

Учителі-претенденти на участь у Конкурсі

Киреєва Г.М.

2.

Творча лабораторія. Створення блогу вчителя-предметника

Жовтень-листопад

Гадяцький НМЦ

Учителі-претенденти на участь у Конкурсі

Киреєва Г.М.

Школа фахового зростання майстерності для вчителів–учасників районного конкурсу

«Педагог-інноватор»

1.

Практичне заняття із оформлення проекту

Березень

Гадяцький НМЦ

Учителі-претенденти на участь у Конкурсі

Киреєва Г.М.,

Ємець Т.М.

2.

Творча лабораторія. Захист проекту

Квітень

Гадяцький НМЦ

Учителі-претенденти на участь у Конкурсі

Киреєва Г.М.,

Ємець Т.М.

Педагогічні студії

2.2. Педагогічні студії для молодих педагогів, які прибули в навчальні заклади району у 2017-2018 н. р. на тему «Професійне самовдосконалення педагога – шлях до педагогічної майстерності» - на базі Великобудищанської СШ І-ІІІ ст.

Дата проведення

Тематика заходу

Відповідальні

1.

Січень

 

Вдосконалення педагогічної майстерності молодого педагога

Божко Л.Ф.,

Геращенко О.В.

2.

Квітень

Робота по формуванню в учнів здорового способу життя

Божко Л.Ф.,

Геращенко О.В.

Школа молодого керівника, педагогічного працівника

Захід

Термін виконання

Місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Методична нарада «Організація учнівського самоврядування в школі»

Вересень

Гадяцький науково-методичний центр

Новопризначені педагоги-організатори

Завора Т.А.

2.

Постійно діюча школа молодого фахівця з проблеми організації освітньої роботи у дошкільних навчальних закладах на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів шляхом застосування інноваційних технологій

1 раз у квартал починаючи з жовтня 2017 року

Дошкільний навчальний заклад

«Барвінок» Веприцької сільської ради

Молоді педагогічні працівники ДНЗ

Неминуща В.Е.

3.

Семінар - навчання

Січень

Гадяцький науково-методичний центр

Слухачі школи резерву

Сидоренко Т.О.,

Хомякова С.Г.

Підвищення професійної майстерності: нормативно-правові документи

Відповідно до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII:

— держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку (ст. 2);

— при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством (ст. 122);

— для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи (ст. 201);

— за час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством (ст. 207).

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ:

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації зазначених категорій (ч. 2 ст. 12);

— для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо (ст. 49);

— педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру (ст. 56);

— держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років (ч. 1 ст. 57).

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV:

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти (ч. 2 ст. 37);

— місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників (ч. 3 ст. 37);

— завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти (ст. 41).

 

Відповідно до пункту 98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, педагогічна рада розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

 

Відповідно до пункту 1 Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638, всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.

 

Відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455:

— педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку (п. 16);

— педагогічні працівники навчально-виховних закладів повинні постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру (пп. «ж» п. 18).

 

Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119:

— метою діяльності методкабінету (центру) є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі — навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період (п. 2.1);

— організація діяльності методкабінету (центру) грунтується, зокрема, на таких принципах рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу, безперервності фахового вдосконалення (п. 2.2);

— серед функцій методкабінету (центру) (п. 2.3):

• компенсаторна — передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти (пп. 2.3.1);

• моделююча — моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників (пп. 2.3.2);

• інформаційно-аналітична — вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів (пп. 2.3.2);

— серед основних завдань діяльності методкабінету (центру) (п. 3.2):

• створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання (пп. 3.2.1);

• вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації (пп. 3.2.7);

• формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань (пп. 3.2.14);

• проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників (пп. 3.2.15).

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930:

— метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу (п. 1.3);

— умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 1.8);

— позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності (п. 1.9).

 

Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Мініс

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1322
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz