Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Історія

2019/2020 н.р.

Організація дистанційного навчання з історії

Громадянська освіта. Методичні рекомендації.

Рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального спрямування.

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки щодо викладавння історії у 2019/2020 навчальному році.

2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання історії у 2017 2018 н.р.( Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436)

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М. В. Остроградського

Про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування

у 2017-2018 навчальному році

Історія. Правознавство. Філософсько-світоглядні дисципліни

Наказ МОН України № 995 від  11.07.2017 "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (інтегрований курс "Історія України в контексті всесвітньої історії") 

Електронні підручники:

Історія України 9 клас(https://imzo.gov.ua/)

ЯК ПРОВЕСТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ УРОК

image_pdfimage_print

 • Календарно – тематичне планування з історії 5 клас (за оновленою програмою)

 • Календарно – тематичне планування з історії 5,6 класи (за оновленими програмами)

 • Усі уроки історії
 • Зміни до програми:ІСТОРІЯ. 5-9 КЛАСИ
 • Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р., на громадське обговорення (на сайті EdEra) з метою модернізації навчальних програм на основі компетентнісного підходу було винесено: дві програми пропедевтичного курсу історії для учнів 5 класу, а саме Вступ до історії України та Історія України (Вступ до історії), програма інтегрованого курсу Всесвітня історія. Історія України для учнів 6 класу, програми з Історії України та Всесвітньої історії для учнів 7–9 класів.
 • ***

  Пропозиції й коментарі учасників обговорення стосувалися головно «розвантаження» змісту окремих тем з історії України і всесвітньої історії та уточнення вимог до навчальних досягнень учнів. При оновленні навчальних програм більшість висловлених пропозицій було враховано. Ось найважливіші зміни:

 • Програми перебудовано на основі результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, які є сукупністю знаннєвого, смислового і діяльнісного компонентів. Зміст історичної освіти в оновлених програмах виступає не як самоціль, а як інструмент для досягнення окреслених результатів, що забезпечують формування життєво важливих компетентностей.
 • Збалансовано обсяги виділеного на навчання історії по класах і реального (тобто потрібного для досягнення програмних цілей) часу. Із змісту навчального матеріалу вилучено другорядні для цілісного сприймання і системного розуміння історії фрагменти або запропоновано (як у випадку історії Сходу) вивчати їх оглядово.
 • Забезпечено доступність і системність цілей навчання. Їх сформульовано щодо кожного розділу як очікувані результати навчання (навчальні досягнення учнів). Збережено тільки досяжні для учнів відповідного віку очікувані результати навчання і скорочено вимоги щодо знання фактологічного матеріалу (дат, імен, подій, термінів).
 • Суттєво розширено можливості для вчителя самостійно планувати навчальну роботу з учнями як за змістом, так і за видами. Орієнтуючись на результати навчально- пізнавальної діяльності (що акцентують на зв’язку знаннєвого, смислового і діяльнісного компонентів), учитель зможе самостійно визначати навчальний час за розділами програм.
 • Вилучено обов’язкові теми практичних занять, які обмежували самостійність учителя в доборі джерельного матеріалу, методів і прийомів навчання. Натомість запропоновано орієнтовну тематику практичних і творчих робіт із зазначенням, що вони є невід’ємною частиною навчання історії в сучасній школі і можуть відбуватися в різних формах, зокрема й у формі практичних занять.
 • Створено нову пояснювальну записку до програм, в якій визначено: мету шкільної історичної освіти; компетентнісний потенціал предмета, соціально й особистісно значущі ідеї, які послідовно розкриваються в процесі навчання і виховання учнів (їх співвіднесено з ключовими компетентностями); наскрізні, міжпредметні й предметні змістові лінії, що забезпечують формування школяра як культурно освіченої, інформаційно свідомої й морально зрілої людини; базові елементи історичної компетентності.
 • На основі винесених на обговорення чинних програм з історії для учнів 5 класу створено програму пропедевтичного курсу «Вступ до історії». Її укладено так, аби в навчальній роботі вчитель міг надалі використовувати наявні підручники і водночас мав можливість залучати інформацію з інших джерел. Пропедевтичний курс має на меті підготувати школярів до сприйняття історії як важливої складової інтелектуального життя сучасного суспільства. Результати навчально-пізнавальної діяльності учнів у межах пропедевтичного курсу досягаються через роботу з матеріалом з історії України.
 • Програму інтегрованого курсу для 6 класу укладено на основі цивілізаційного підходу до розуміння історії стародавнього світу. Переформатування змісту цієї програми дало змогу інтегрувати навчальний матеріал навколо поняття європейської цивілізації, формування якої розгорталося й на теренах України.
 • Програми для 7–9 класів суттєво «розвантажено». Відібрано відповідні до віку учнів навчальні досягнення, частину з них сформульовано заново, декілька тем об’єднано. Відтак учні зможуть здобути знання (базові відомості), розуміння (ключові ідеї/поняття) і вміння (тобто дії, що забезпечують систематизацію, застосування й поглиблення знань і розумінь) на основі опрацювання менших обсягів інформації.
 • Запропоновано варіант для синхронізованого вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Послідовність вивчення тем двох курсів наведено в пояснювальній записці і вступних частинах до програм історії України і всесвітньої історії для сьомого, восьмого і дев’ятого класів.
 • Розділи програм доповнено посиланнями на міжпредметні зв’язки, тобто на можливості використання навчальних ресурсів географії, природознавства, української та зарубіжної літератури, інформатики, мистецтва. Положення, які стосуються реалізації наскрізних змістових ліній, відображено через очікувані результати і зміст навчально- пізнавальної діяльності.

 

https://external-waw1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA046_zg-QF_l75&w=476&h=249&url=https%3A%2F%2Fwww.schoollife.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FIstoriya-SHkilne-zhyttya-620x330.jpg&cfs=1&upscale=1&_nc_hash=AQBDeF3gV0fca7QE

 

Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану з історії, права та громадянської освіти на 2017-2018 н.р.

SCHOOLLIFE.ORG.UA

 

Додаток 3
до листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2
017/2018 навчальному році»

Відеорекомендації з історії , що створені у рамках проекту «Оновлення програм для базової загальної середньої освіти (5-9 класи)», на сторінці ed-era.com/mon59.

Важливі пам’ятні та ювілейні дати
2017-2018 навчального року

Всеукраїнські пам’ятні та ювілейні дати

Тест для визначення рівня сформованості громадянських і патріотичних якостей

Поважаю європейські цінності_будую сучасну Україну

Щодо виконання  Указу Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Керівні принципи освіти в галузі прав людини (для системи середньої школи)

 

 

2016-2017н.р.

Рекомендації щодо календарного планування

Власов_ІсУк_П_8укр_(007-16)_V_Автору

Революція гідності та агресія проти Укураїни

Параграф 11(Революція гідності..)

Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2016-2017 навчальному році Додаток до листа Міні...
SCHOOLLIFE.ORG.UA
 
 

З ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ СТАРШОКЛАСНИКИ НАВЧАТИМУТЬСЯ ЗА НОВИМИ ПРОГРАМАМИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

 

ПРОГРАМА

                                       (http://www.memory.gov.ua/news/z-tsogo-navchalnogo-roku-starshoklasniki-navchatimutsya-za-novimi-programami-z-istorii-ukraini)

для загальноосвітніх навчальних закладів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10―11 КЛАСИ

Рівень стандарту/Академічний рівень

 (затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2016 року № 826)

Календарно-тематичне планування з історії України 10 клас (Рівень стандарту/ Академічний рівень)

Календарно-тематичне планування з історії України 11 клас (Рівень стандарту/ Академічний рівень)

Календарно-тематичне планування з Всесвітньої історії у 8 класі

Календарно-тематичне планування з Історії України у 8 класі.

 

Історія України. Всесвітня історія. 8 клас

Програми   (набудуть чинності у 2016/2017 навчальному році)

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10―11 КЛАСИ Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний  профіль (затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

Історія України. Всесвітня історія. 8 клас

Програми для поглибленого вивчення (набудуть чинності в 2016/2017 навчальному році)

Пояснювальна записка

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10―11 КЛАСИ Рівень стандарту/Академічний рівень (затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826)

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ  10―11 КЛАСИ Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний  профіль   (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826)

 

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ  10―11 КЛАСИ Рівень  стандарту/Академічний рівень   (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826)

  

 

Урок мужності:"Небесна сотня дивиться на нас"( З досвіду роботи. Передовий педагогічний досвід)

 

Методичні рекомендації щодо роботи з зошитами та контурними кадрами.

 
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1322
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz