Ви увійшли як Гість Група "Гості" | Мій профіль | Вихід 
Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Форма входу
Пошук
free counters


Про нас

Гадяцький науково-методичний центр створений 21 жовтня 2011 року  (Гадяцький НМЦ).

 

 

 

Науково-методичний центр розміщений у одному приміщенні разом з відділом освіти Гадяцької райдержадміністрації(М.Гадяч, вел.Гетьманська,31)

Крім робочих кабінетів науково-методичний центр має актову залу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для змістовного проведення методичних заходів з педагогічними працівниками в розпорядженні методистів мультимедійна техніка, комп'ютери з відповідним сучасним програмним забезпеченням.

 

Директор Гадяцького науково-методичного центру : Сидоренко Т.О.

 

 

 

 

 

 

 

Пк об'єднані у локальну мережу та під'єднані до високошвидкісної мережі Інтернет. Працює електронна пошта

 

 

 

 

При Гадяцькому науково-методичному центрі діє:

- районний центр практичної психології та соціальної роботи (директор Божко Л.Ф.)

Працює штат психологів.

 

 

 

 

 

 

При Гадяцькому науково-методичному центрі діє Гадяцьке районне наукове товариство учнів Полтавського територіального віддіфлення Малої академії наук України. 

Загальна кількість працівників -15 Серед них 6 методистів: з дошкільної освіти -1; позашкільної та виховнолї -1; з бібфондів -1; зз питань кадрової роботи - 1; з шкільної освіти (навчально-виховна робота)-3.

 

 

До послуг методистів веб-камери для відеозв'язку. З педагогічними працівниками навчальних закладів проводяться відеоконференції за допомогою програми Skype.

З метою поширення досвіду роботи Гадяцького науково-методичного центру діє офіційний сайт http://hadyachnmc.at.ua , який можна знайти також на офіційному сайті відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації  http://fz-09.at.ua/ у розділі "Науково-методичний центр". З метою вдосконалення роботи Гадяцького науково-методичного центру створена та діє науково-методична рада.

НМЦ співпрацює з різними організаціями, але основними є:

Департамент освіти і науки, Гадяцька районна державна адміністрація, відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, загальноосвітні навчалььні та дошкільні навчальні заклади Гадяцького району

 

Методична служба в Гадяцькому районі розвивається в умовах формування  інтенсивних ринкових відносин і постійно зростаючих професійних запитів педагогічних працівників на освітні послуги. У ситуації змін, що відбуваються в освіті, все більш значущим для педагога стає професійна компетентність та професійне становлення.   Тому ключова роль при цьому відводиться методистам районної методичної служби.

Гадяцький науково-методичний центр – один з рівнів державної системи післядипломної перепідготовки працівників закладів освіти Гадяцького району, що зв`язує діяльність педагога з державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою. Модернізація структури і змісту освіти, використання нових форм і методів навчання, нових педагогічних технологій – все це ставить педагогів у складну професійну ситуацію. Це, в свою чергу, спонукає працівників Гадяцького науково-методичного центру до посилення освітньої, інформаційної, консультативної, компенсаторної, дослідницько-пошукової, проектувальної, впроваджувальної, аналітико-прогностичної, діагностичної, моніторингової, експертної функцій діяльності, які передбачені чинним Положенням про Гадяцький науково-методичний центр, затвердженим розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації від 09.08.2010 № 278.

Що таке науково-методичний супровід сьогодні в умовах Гадяцького науково-методичного центру? Це підготовка вчителя до:

1)відбору педагогічних працівників на посади методистів на конкурсній основі;

2)організація маркетингових досліджень щодо запитів на методичний супровід;

3)налагодження системи підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників у міжкурсовий період на принципах наступності, науково-методичної підтримки, стимулювання творчої активності, консультування та контролінгу;

4)прогнозування розвитку методичного сервісу, інституційний розвиток і вдосконалення методичної служби (організація діагностично-експертних, консалтингових, аудиторських центрів із залученням професійних та громадських експертів);

5)упровадження нових державних освітніх стандартів, навчальних програм, підручників;

6)участі у всеукраїнських та міжнародних проектах, програмах, виставках;

7)моніторингові дослідження стану освітньої галузі району (міста) та перспектив її розвитку;

8)упровадження нових педагогічних технологій, методик, форм навчання дітей з метою підвищення якості освіти;

9)використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комп’ютерних технологій;

10)роботи з обдарованою молоддю (олімпіади, конкурси, турніри тощо);

11)здійснення інклюзивного навчання, в тому числі дистанційно;

12)організація профільного навчання в старшій школі;

13)запровадження досвіду роботи творчо працюючих колег;

14)здійснення експертизи навчальних програм, підручників;

15)організація та проведення ЗНО;

16)участі в професійних конкурсах «Учитель року», «Вихователь року»;

17)реалізації нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму;

18)використання Інтернет-ресурсів для мережевої взаємодії методичних служб регіону;

19)розробка нормативного супроводу окремих аспектів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: положень, інструкцій, методичних рекомендацій, правил тощо;

20)вироблення інструктивних та інструктивно-методичних рекомендацій до формування регіональної освітньої політики;

21)патронаж науково-дослідної роботи і проектної діяльності учнів;

22)впровадження психолого-педагогічних інновацій та експертна оцінка їх ефективності тощо.

Роботу Гадяцького науково-методичного центру у 2015/2016 навчальному році організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,  розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації, Положення про Гадяцький науково-методичний центр (затверджено розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації від 09.08.2010 № 278), наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 28.08.2015 № 187«Про організацію методичної роботи в закладах освіти  району у 2015/2016 навчальному році».

Планом роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2015/2016 навчальний рік (затверджено наказом директора Гадяцького науково-методичного центру від 26.08.2015 № 42) визначено мету роботи закладу – оптимізація навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності.

Зосереджуючи увагу на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Саме тому, координуючи методичну роботу працівників закладів освіти району, Гадяцький науково-методичний центр продовжував роботу над  науково-методичною темою «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», яка реалізовується за такими напрямками:

1.Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.Реалізація здоров’язбережувальних технологій.

3.Формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентно-спроможної особистості.

Всього передбачено 5 етапів реалізації проблеми.

З червня 2015 року розпочалася робота над V – (узагальнюючим) і останнім етапом (червень 2015 – червень 2016 року), реалізація якого передбачала:

 -аналіз і узагальнення моніторингових досліджень;

 -визначення досягнень та невирішених проблем;

 -узагальнення матеріалів;

 -підготовка матеріалів до публікації, популяризація педагогічного досвіду.

На виконання наказу  Гадяцького науково-методичного центру від 06.05.2016 № 13 «Про проведення діагностичного етапу виявлення єдиної науково-методичної проблеми педагогічних працівників Гадяцького району» з метою виявлення єдиної науково-методичної проблеми, над якою будуть працювати вчительські колективи у 2016/2017 – 2020/2021роках, у травні – червні 2016 року серед педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл району було проведено діагностування.

         Діагностування проводилось в трьох напрямках:

         І. Шляхом проведення анкетування  вчителів «Готовність вчителя до інноваційної діяльності». Анкетування проводилось з метою виявлення рівня педагогічної готовності до впровадження інноваційних технологій серед вчителів ЗНЗ із педагогічним стажем роботи від 5 до 35 років. Референтній групі пропонувався бланк опитувальника, що складався з 10 питань.

          Результативність анкетування (перший напрямок):

1. 73% вчителів відповіли, щ їм завжди цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності.

2. У минулому навчальному році  пробували застосовувати які-небудь новинки у своїй роботі 39% педагогічних працівників.

3.Основними причинами, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій є:недостатнє матеріальне забезпечення. З цією думкою згодні 59% респондентів.

4. 45% педагогічних працівників вважають, що інноваційна діяльність є привабливою для   освітян, вона розвиває інтерес до вивчення предмета.

5.Але разом з тим є і  внутрішні протиріччя, що заважають створенню нового. Зокрема педагогічні працівники не задоволені тим, що ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому. А разом з тим 30,5% вчителів не мають впевненості в тому, що нове буде краще старого.

6. Коли б педагогічним працівникам були створені умови праці, які б їх задовольняли, то зі списку запропонованих нових технологій  41,1% вчителів вибрали б для застосування в роботі  особистісно-орієнтоване навчання та 24% - проектні технології.

7. На сьогоднішній день 79% педагогічних працівників вільно володіють тестовими  діагностичними методами.

8. 52% педагогічних працівників вважають що основними ознаками готовності до створення новацій є прагнення пізнати  нове та бажання експериментувати (16%).

9.Але звичайно пріоритетами у цілях і цінностях життя 59% вчителів надають перевагу власному здоров’ю та здоров’ю учнів.

10. Головною складовою успіху готовності вчителів району до інноваційної діяльності є:

- чітке бачення мети – 42%;

- впевненість у собі – 45%.

         Анкетування педагогічних працівників цієї референтної групи  показало, що рівень педагогічної готовності до впровадження інноваційних технологій становить 56,5% .

          ІІ. Шляхом проведення діагностики педагогів ЗНЗ щодо рівня організації навчально-виховного процесу.  Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності. Вчителі давали самооцінку видам методичної діяльності.

          Результативність анкетування (другий напрямок):

          Найбільші утруднення вчителі відчувають в оволодінні новітніми методичними прийомами, технологіями (13,7%), в підборі діагностичного матеріалу (12,9%);у володінні методикою проведення навчальних занять: самоконтролі і самооцінці результатів роботи (12%); в навчанні учнів: прийомам планування (23%), прийомам скорочених записів (13%), 41% вчителів не можуть визначити з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень. Проте 81% вчителів вважають, що вони вміють добре підводити підсумки занять, дотримуються такту при виставленні оцінок; проводять на достатньому рівні корекційну роботу за результатами тематичної контрольної роботи, володіють змістом підручника та організовують власну діяльність на уроці (80%).

          Давши самооцінку своїй діяльності, лише 33,1% вчителів-предметників вважають, що вони можуть допомогти колегам у визначенні мети уроку, 31%- скласти відповідно план та конспект уроку; визначити мету позакласного заходу – 29%; визначити мету планування- 28,2%; підібрати теоретичний матеріал до уроку- 26,9%. Підібрати діагностичний матеріал до уроку можуть лише 5,4% педагогічних працівників, навчити учнів прийомам 

Детальніше>>>

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1322
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Національна дитяча "гаряча лінія"-Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz